Ανακοίνωση για Μη Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Με απόφαση της 278/16-5-2018 Τακτικής Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας,
καταργείται η μη αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση προπτυχιακών φοιτητών.

 

Εκ του Τμήματος.