Πίνακας Υποχρεωτικών Mαθημάτων

1ος Κύκλος Μαθημάτων: Θεμελιώδεις Αρχές Ψυχολογίας
Κωδικός Τίτλος Διδάσκων/
Διδάσκουσα
Ψ1101 Ιστορία της Ψυχολογίας Δαφερμάκης Εμ.
Ψ1103 Θεωρίες Προσωπικότητας Κούτρα Αικ.
Ψ2102 Αντίληψη, Προσοχή, Κατηγοριοποίηση, Αναπαραστάσεις Οικονόμου Η.
Ψ2103 Δεοντολογία της Ψυχολογίας Καραδήμας Ε.
Ψ2105 Μνήμη, Γλώσσα, Σκέψη, Επίλυση προβλημάτων Οικονόμου Η.

              
2ος Κύκλος Μαθημάτων
: Μεθοδολογία/ Στατιστική

Κωδικός Τίτλος Διδάσκων/
Διδάσκουσα
Ψ1201 Μεθοδολογία της Έρευνας στις Κοινωνικές  Επιστήμες Ι Οικονόμου Η.
Ψ1202 Στατιστική Ι Ζαμπετάκης Λ.
Ψ2201 Στατιστική ΙΙ Τσαούσης Ι.
Ψ2202 Ψυχομετρία Ι: Βασικές Αρχές Μέτρησης & Κατασκευής Ψυχολογικών Εργαλείων
Τσαούσης Ι.


3ος Κύκλος Μαθημάτων
: Αναπτυξιακή Ψυχολογία/ Εκπαιδευτική & Σχολική Ψυχολογία

Κωδικός Τίτλος Διδάσκων/
Διδάσκουσα
Ψ1301 Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Προγεννητική ανάπτυξη έως μέση παιδική ηλικία Κοκκινάκη Θ.
Ψ1302 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Δημητροπούλου Π.
Ψ2301 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Εφηβεία έως ύστερη ενήλικη ζωή Παπαδόπουλος Δ. /
Κοκκινάκη Θ.
Ψ2302 Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία Νικολόπουλος Δ.


4ος Κύκλος Μαθημάτων
: Βιοψυχολογία/ Νευροεπιστήμες

Κωδικός Τίτλος Διδάσκων/
Διδάσκουσα
Ψ1401 Εισαγωγή στη Νευροβιολογία-Γενετική Καστελλάκης Α.
Ψ2401 Φυσιολογία Συμπεριφοράς Ι: Βασικές Αρχές & Αισθητικά Συστήματα Παναγής Γ.
Ψ2402 Φυσιολογία Συμπεριφοράς ΙΙ: Κινητικά & Ρυθμιστικά Συστήματα Καστελλάκης Α.
Ψ3401 Νευροψυχολογία Γιακουμάκη Σ.


5ος Κύκλος Μαθημάτων
: Κοινωνική/ Εγκληματολογική Ψυχολογία

Κωδικός Τίτλος Διδάσκων/
Διδάσκουσα
Ψ1501 Κοινωνική Ψυχολογία Ι: Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία Αρβανίτης Α.
Ψ2501 Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Κοινωνική Πειραματική Ψυχολογία
Καφέτσιος Κ.


6ος Κύκλος Μαθημάτων
: Κλινική Ψυχολογία/ Ψυχολογία Υγείας/ Συμβουλευτική Ψυχολογία

Κωδικός Τίτλος Διδάσκων/
Διδάσκουσα
Ψ3601 Ψυχολογία Υγείας Καραδήμας Ε.
Ψ3602 Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων Κούτρα Α.
Ψ3614 Ψυχοπαθολογία Παιδιού & Εφήβου Τριλίβα Σ.
Ψ3615 Συμβουλευτική Ψυχολογία Γιοβαζολιάς Θ.


7ος Κύκλος Μαθημάτων
: Διάφορα άλλα γενικά μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Διδάσκων/
Διδάσκουσα
ΨΑ1701 Introduction to Psychology and Social Sciences Καραγιώργου-
Κοντορούση  Α.
ΨΑ1702 Trends and Psychological Characteristics of the Greek Society Καραγιώργου-
Κοντορούση  Α.
ΨΑ2701 Introduction to the Terminology of Clinical Psychology Καραγιώργου-
Κοντορούση  Α.
ΨΑ2702 Introduction to the Terminolgy of Neurosciences;Neuropsychology Καραγιώργου-
Κοντορούση  Α.
ΨΑ2703 Introduction to the Terminology of Developmental Psychology Καραγιώργου-
Κοντορούση  Α.

Πτυχιακή Εργασία

Πρακτική Άσκηση  

 

1ος Κύκλος Μαθημάτων: Θεμελιώδεις Αρχές Ψυχολογίας
Ψ1101 Ιστορία της Ψυχολογίας Δαφερμάκης Εμμανουήλ
Ψ1103 Θεωρίες Προσωπικότητας Κατέρη Ευαγγελία
Ψ1201 Μεθοδολογία της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Ι Οικονόμου Ηλίας
Ψ1202 Στατιστική Ι Αρβανίτης Αλέξιος
Ψ1301 Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Προγεννητική ανάπτυξη έως μέση παιδική ηλικία Κοκκινάκη Θεανώ
Ψ1302 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Δημητροπούλου Παναγιώτα
Ψ1401 Εισαγωγή στη Νευροβιολογία-Γενετική Καστελλάκης Ανδρέας
Ψ1501 Κοινωνική Ψυχολογία Ι: Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία Αρβανίτης Αλέξιος