Πίνακας Υποχρεωτικών Mαθημάτων


1ος κύκλος μαθημάτων: Θεμελιώδεις Αρχές Ψυχολογίας

Ιστορία της Ψυχολογίας (Δαφέρμος)

Γνωστική Ψυχολογία Ι: Μάθηση, Γλώσσα, Σκέψη (Οικονόμου)

Θεωρίες Προσωπικότητας και Ατομικές Διαφορές (Χατήρα)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙI: Μνήμη, Κατηγοριοποίηση, Αναπαραστάσεις (Οικονόμου)

Δεοντολογία στην Ψυχολογία (Θεμελή)

 

2ος κύκλος μαθημάτων: Μεθοδολογία / Στατιστική

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Ι (Οικονόμου)

Στατιστική Ι (Αρβανίτης)

Ψυχομετρία Ι: Βασικές Αρχές Μέτρησης και Κατασκευής Ψυχολογικών Εργαλείων (Τσαούσης)

Στατιστική ΙΙ (Τσαούσης)

 

3ος κύκλος μαθημάτων: Αναπτυξιακή Ψυχολογία / Εκπαιδευτική & Σχολική Ψυχολογία

Αναπτυξιακή (Εξελικτική) Ψυχολογία Ι: Προγεννητική ανάπτυξη έως μέση παιδική Ηλικία (Κοκκινάκη)

Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Δημητροπούλου)

Αναπτυξιακή (Εξελικτική) Ψυχολογία ΙΙ: Εφηβική έως ύστερη ενήλικη ζωή (Κοκκινάκη)

Σχολική Ψυχολογία I: Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία (Νικολόπουλος)

 

4ος κύκλος μαθημάτων: Βιοψυχολογία-Νευροεπιστήμες 

Εισαγωγή στη Νευροβιολογία-Γενετική (Καστελλάκης)

Φυσιολογία Συμπεριφοράς I: Βασικές Αρχές & Αισθητικά Συστήματα (Παναγής)

Φυσιολογία Συμπεριφοράς II: Κινητικά & Ρυθμιστικά Συστήματα (Καστελλάκης)

Νευροψυχολογία (Γιακουμάκη)

 

5ος κύκλος μαθημάτων: Κοινωνική Ψυχολογία / Εγκληματολογική Ψυχολογία

Κοινωνική Ψυχολογία Ι: Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία (Καφέτσιος)

Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Κοινωνική Πειραματική Ψυχολογία (Καφέτσιος)

 

6ος κύκλος μαθημάτων: Κλινική Ψυχολογία / Ψυχολογία Υγείας / Συμβουλευτική Ψυχολογία

Συμβουλευτική Ψυχολογία (Γιοβαζολιάς)

Ψυχοπαθολογία Παιδιών & Εφήβων (Τριλίβα)

Ψυχολογία της Υγείας (Καραδήμας)

Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων (Κούτρα)

 

7ος κύκλος μαθημάτων: Διάφορα άλλα γενικά μαθήματα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία και τις Κοινωνικές Επιστήμες (Αγγλικά) (Κοντορούση-Καραγιώργου)

Τάσεις και Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά της Ελληνικής Κοινωνίας (Αγγλικά) (Κοντορούση-Καραγιώργου)

Εισαγωγή στην Ορολογία της Κλινικής Ψυχολογίας (Κοντορούση-Καραγιώργου)

Εισαγωγή στην Ορολογία των Νευροεπιστημών (Κοντορούση-Καραγιώργου)

Εισαγωγή στην Ορολογία της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (Κοντορούση-Καραγιώργου)

Πτυχιακή Εργασία

Πρακτική Άσκηση