Πίνακας Υποχρεωτικών Mαθημάτων

                               Υποχρεωτικά Mαθήματα

1ος κύκλος μαθημάτων: Θεμελιώδεις Αρχές Ψυχολογίας

Τίτλος Μαθήματος
Ιστορία της Ψυχολογίας
Γνωστική Ψυχολογία Ι: Μάθηση, Γλώσσα, Σκέψη
Προσωπικότητα και Ατομικές Διαφορές
Γνωστική Ψυχολογία ΙΙI: Μνήμη, Κατηγοριοποίηση, Αναπαραστάσεις
Δεοντολογία στην Ψυχολογία

2ος κύκλος μαθημάτων: Μεθοδολογία / Στατιστική

Τίτλος Μαθήματος
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Ι
Στατιστική Ι
Ψυχομετρία Ι: Βασικές Αρχές Μέτρησης και Κατασκευής Ψυχολογικών Εργαλείων
 

3ος κύκλος μαθημάτων: Αναπτυξιακή Ψυχολογία /
Εκπαιδευτική & Σχολική Ψυχολογία 

Τίτλος Μαθήματος
Αναπτυξιακή (Εξελικτική) Ψυχολογία Ι: Προγεννητική ανάπτυξη έως μέση παιδική Ηλικία
Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Αναπτυξιακή (Εξελικτική) Ψυχολογία ΙΙ: Εφηβική έως ύστερη ενήλικη ζωή
Σχολική Ψυχολογία I: Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία
 

4ος κύκλος μαθημάτων: Βιοψυχολογία-Νευροεπιστήμες 

Τίτλος Μαθήματος
Εισαγωγή στη Νευροβιολογία-Γενετική
Φυσιολογία Συμπεριφοράς I: Βασικές Αρχές & Αισθητικά Συστήματα
Φυσιολογία Συμπεριφοράς II: Κινητικά & Ρυθμιστικά Συστήματα
Νευροψυχολογία

5ος κύκλος μαθημάτων: Κοινωνική Ψυχολογία /
Εγκληματολογική Ψυχολογία

Τίτλος Μαθήματος
Κοινωνική Ψυχολογία Ι: Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία
Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Κοινωνική Πειραματική Ψυχολογία
 

6ος κύκλος μαθημάτων: Κλινική Ψυχολογία / Ψυχολογία Υγείας /
Συμβουλευτική Ψυχολογία

Τίτλος Μαθήματος
Συμβουλευτική Ψυχολογία
Ψυχοπαθολογία Παιδιών & Εφήβων
Ψυχολογία Υγείας
Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων
 

7ος κύκλος μαθημάτων: Διάφορα άλλα γενικά μαθήματα

Τίτλος Μαθήματος
Εισαγωγή στην Ψυχολογία και τις Κοινωνικές Επιστήμες (Αγγλικά)
Τάσεις και Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά της Ελληνικής Κοινωνίας (Αγγλικά)
Εισαγωγή στην Ορολογία της Κλινικής Ψυχολογίας
Εισαγωγή στην Ορολογία των Νευροεπιστημών
Εισαγωγή στην Ορολογία της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση