Πίνακας Επιλεγομένων Μαθημάτων

                        Ελεύθερα Επιλεγόμενα Mαθήματα

1ος κύκλος μαθημάτων: Θεμελιώδεις Αρχές Ψυχολογίας

Τίτλος Μαθήματος
Επιστημολογία της Ψυχολογίας-Ψ 1105
Ψυχολογία Συναισθημάτων-Ψ 1104
Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ: Οπτική Αντίληψη-Προσοχή-Ψ 2101

2ος κύκλος μαθημάτων: Μεθοδολογία / Στατιστική

Τίτλος Μαθήματος
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες ΙI Συγγραφή Ακαδημαϊκής Εργασίας Ψ 2203
Στατιστική ΙI Ψ 2201
Ψυχομετρία ΙΙ. Βασικές Αρχές και Πρακτική Εφαρμογή της Ψυχολογικής Αξιολόγησης-Ψ 3201

3ος κύκλος μαθημάτων: Αναπτυξιακή Ψυχολογία /
Εκπαιδευτική & Σχολική Ψυχολογία

Τίτλος Μαθήματος

Σχολική Ψυχολογία ΙΙ: Ανάπτυξη & Διαταραχές του Γραπτού Λόγου-Ψ 3301

4ος κύκλος μαθημάτων: Βιοψυχολογία-Νευροεπιστήμες

Τίτλος Μαθήματος
Συγκριτική Ψυχολογία-Ψ 1402
Βιοψυχολογία Ψυχικών Διαταραχών-Ψ 2403
Ψυχοφαρμακολογία του Εθισμού και των Εξαρτησιογόνων Ουσιών-Ψ 2404
Νευροψυχοφαρμακολογία-Ψ 3402
Κλινική Νευροψυχολογία-Ψ 3403
Κλινική Νευροψυχολογία Νευροψυχιατρικών Διαταραχών-Ψ 3404

5ος κύκλος μαθημάτων: Κοινωνική Ψυχολογία /
Εγκληματολογική Ψυχολογία

Τίτλος Μαθήματος
Διαπολιτισμική Ψυχολογία-Ψ 1502
Κοινωνική Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων-Ψ 2502
Εγκληματολογία-Ψ 2503
 Ζητήματα Ενδοοικογενειακής Βίας: Παραμέληση και Κακοποίηση Ανηλίκων-Ψ 2504
Εγκληματολογική Ψυχολογία-Ψ 3504

Ειδικά Ζητήματα Εγκληματολογικής Ψυχολογίας- Ψ 3506

Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙΙ: Εφαρμοσμένη Κοινωνική Ψυχολογία Ψ 3501
Ψυχολογία Εργασίας-Ψ 3502

6ος κύκλος μαθημάτων: Κλινική Ψυχολογία / Ψυχολογία Υγείας /
Συμβουλευτική Ψυχολογία

Τίτλος Μαθήματος
Ψυχολογία Υγείας: Κλινικές Εφαρμογές-Ψ 3604
Οικογένεια και Συστημική Σκέψη-Ψ 3605
Κλινική Ψυχολογική Παρέμβαση στο Παιδί και τον Έφηβο με Βαρύ και Χρόνιο Νόσημα-Ψ 3606
Συμβουλευτική Γονέων-Ψ 3607
Ψυχοσωματικές & Σωματόμορφες Διαταραχές-Ψ 3608
Σχολικός Εκφοβισμός και Θυματοποίηση-Ψ 3609
Ψυχοθεραπευτικές Διαδικασίες

7ος κύκλος μαθημάτων: Διάφορα άλλα γενικά μαθήματα

Τίτλος Μαθήματος
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία-Ψ 1701
Ψυχολογία της Τέχνης και της Δημιουργικότητας-Ψ 2701
Advanced Academic English-Ψ- Α 2704


                    Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα (Σεμινάρια)

1ος κύκλος μαθημάτων: Θεμελιώδεις Αρχές Ψυχολογίας

Τίτλος Μαθήματος
Ιστορία και Συστήματα της Ψυχολογίας-Ψ 3102
Πολιτισμική - Ιστορική Ψυχολογία-Ψ 3103
Ο Ρόλος των Οπτικών Πλανών στην Αντίληψη-Ψ 3104
Ειδικά Θέματα στη Μελέτη των Συναισθημάτων- Ψ 3105
Σεμινάριο γνωστικής-πειραματικής ψυχολογίας - Ψ 3107

2ος κύκλος μαθημάτων: Μεθοδολογία / Στατιστική

Τίτλος Μαθήματος
 Η Μέτρηση της Προσωπικότητας: Βασικές Αρχές και Πρακτικές Εφαρμογές-Ψ 3202

3ος κύκλος μαθημάτων: Αναπτυξιακή Ψυχολογία /
Εκπαιδευτική & Σχολική Ψυχολογία

Τίτλος Μαθήματος
Επιλόχεια (Μεταγεννητική) Κατάθλιψη: Επιπτώσεις στην Ανάπτυξη των Παιδιών-Ψ 3302
Ειδικά Θέματα Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας Βρεφών και Παιδιών-Ψ 3303
Θέματα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης Βρεφών και Παιδιών-Ψ 3311

4ος κύκλος μαθημάτων: Βιοψυχολογία-Νευροεπιστήμες

Τίτλος Μαθήματος
Βιοψυχολογία των Κινήτρων και των Συναισθημάτων-Ψ 3405
Ψυχοφαρμακολογία του Εθισμού-Ψ 3406
Κλινική Νευροεπιστήμη-Ψ 3407
Στρες: Σχέσεις Νευρικού-Ενδοκρινικού-Ανοσοποιητικού Συστήματος-Ψ 3408
 Κλινική Νευροψυχολογία της Σχιζοφρένειας και της Διπολικής Διαταραχής-Ψ 3409

5ος κύκλος μαθημάτων: Κοινωνική Ψυχολογία /
Εγκληματολογική Ψυχολογία

Τίτλος Μαθήματος
Ζητήματα Σωφρονιστικής Ψυχολογίας-Ψ 3509
Τεχνικές Συνέντευξης Ανηλίκων Μαρτύρων / Θυμάτων Κακοποίησης από Φορείς του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης-Ψ 3510

6ος κύκλος μαθημάτων: Κλινική Ψυχολογία / Ψυχολογία Υγείας /
Συμβουλευτική Ψυχολογία

Τίτλος Μαθήματος
Συμβουλευτική Ζευγαριών-Ψ 3610
Η Θεραπευτική Σχέση στην Συμβουλευτική Ψυχολογία-Ψ 3611
Πόνος (Σωματικός - Ψυχικός): Ψυχαναλυτική Προσέγγιση-Ψ 3612
Φυσικές Καταστροφές και Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση-Ψ 3613

7ος κύκλος μαθημάτων: Διάφορα άλλα γενικά μαθήματα

Τίτλος Μαθήματος
 

 

                 Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα (Εργαστήρια)

1ος κύκλος μαθημάτων: Θεμελιώδεις Αρχές Ψυχολογίας

Τίτλος Μαθήματος
Εργαστηριακές Ασκήσεις στη Μνήμη και την Αντίληψη-Ψ 4101
Εργαστηριακές ασκήσεις στη γλώσσα-Ψ 4103


2ος κύκλος μαθημάτων: Μεθοδολογία / Στατιστική

Τίτλος Μαθήματος
Στατιστική με τη Χρήση του SPSS-Ψ 4201
Δημιουργία και Αξιολόγηση των Ψυχομετρικών Χαρακτηριστικών ενός Ψυχολογικού Εργαλείου-Ψ 4202

3ος κύκλος μαθημάτων: Αναπτυξιακή Ψυχολογία /
Εκπαιδευτική & Σχολική Ψυχολογία

Τίτλος Μαθήματος
 Αξιολόγηση Επιτελικών Λειτουργιών, Συγκέντρωσης και Προσοχής σε Παιδιά-Ψ 4301
Εισαγωγή στις Δεξιότητες Κλινικής Αξιολόγησης-Ψ 4305
Εισαγωγή στην Κλινική Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών & Συναισθηματικών Διαταραχών-Ψ 4306

4ος κύκλος μαθημάτων: Βιοψυχολογία-Νευροεπιστήμες

Τίτλος Μαθήματος
Βασικές Τεχνικές & Μέθοδοι Έρευνας του Εγκεφάλου και της Συμπεριφοράς-Ψ 4401
Κλινική Νευροψυχολογική Εκτίμηση Ενηλίκων: Εκτελεστικές Λειτουργίες και Προσοχή-Ψ 4402

5ος κύκλος μαθημάτων: Κοινωνική Ψυχολογία /
Εγκληματολογική Ψυχολογία

Τίτλος Μαθήματος
Kοινωνιοψυχολογικές Προσεγγίσεις του Συναισθήματος-Ψ 4502

6ος κύκλος μαθημάτων: Κλινική Ψυχολογία / Ψυχολογία Υγείας /
Συμβουλευτική Ψυχολογία

Τίτλος Μαθήματος
Προβολικές Δοκιμασίες: Το Τεστ των Κηλίδων Μελάνης (Rorschach)-Ανάλυση Κλινικών Περιπτώσεων-Ψ 4601
Εκμάθηση Συμβουλευτικών Δεξιοτήτων-Ψ 4603
Σχιζοφρένεια: Θετικά και Αρνητικά Συμπτώματα-Ψ 4604
Εργαστήριο Κοινοτικής Ψυχολογίας: Έρευνα και Πράξη-Ψ 4704
Ερευνητικές και παρεμβατικές προεκτάσεις της Ψυχολογίας της Υγείας (Γνωσιακές-Συμπεριφοριστικές Παρεμβάσεις σε Προβλήματα Υγείας) Ψ 4602