Δ.Π.Μ.Σ. Ειδικής Αγωγής (Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης-συνεργαζόμενο)

Δείτε την  προκήρυξη 2016-2017 εδώ 

Ενημερωτική Αφίσα για νέο κύκλο 2017-2018 εδώ

Δείτε την προκήρυξη του Δ.Π.Μ.Σ. στην "Ειδική Αγωγή" για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 εδώ.

Ανακοίνωση υποψηφίων για το 2017-2018

e-mail επικοινωνίας: eidiki.agogi@edc.uoc.gr