Συμβασιούχοι Διδάσκοντες

Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018

Ερρίκος Βασιλικός

Διονυσία Κρουσταλλάκη

Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018

Ευαγγελία Κατέρη, ekateri@gmail.com cv

Δημήτριος Παπαδόπουλος, d.papadopoulos@swu.bg  cv

Μιχαήλ Τσαγκαράκης, mtsagkarakis@uoc.gr   cv

 

Γραφείο Α1-002 (Ισόγειο)
Τηλέφωνο 2831077522