Άννα Κοντορούση-Καραγιώργου

 ΕΕΠ

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο A1.110, 1ος όροφος, κτίριο Α1

Τηλέφωνο: 28310-77531

E-mail: annakk@uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο

Σπουδές

1975: BA, Hellenic College, Η.Π.Α
Παιδαγωγικά:Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα
1981: M.Sc., Florida State University, Η.Π.Α
Δίγλωσση Εκπαίδευση: Αγγλικά ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα
1983: Education Specialist, Florida State University, Η.Π.Α
Αγγλικά ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα
Συμβουλευτική Μειονοτήτων

Επαγγελματική εμπειρία

1987– σήμερα: Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Ψυχολογίας
Διδάσκουσα Αγγλικής Γλώσσας και Ορολογία της Ψυχολογίας
1987 – σήμερα Τμήμα Ψυχολογίας
Εξετάστρια Αγγλικής Γλώσσας για Εισαγωγή στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα
1987 – 2004: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξετάστρια Αγγλικής Γλώσσας για Εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
1989 – 2000: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εξετάστρια Αγγλικής Γλώσσας για Διοικητικές Θέσεις
1990 – σήμερα: Cambridge University – Βρετανικό Συμβούλιο
Εξετάστρια Προφορικού Λόγου Αγγλικής Γλώσσας (Oral Examiner)
1993 – 1994: Τμήμα Ψυχολογίας
Μετάφραση/Στάθμιση Ερωτηματολογίων: Appets, A., Taylor, G., Juikunen, J., Cook–Medley
2002: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
Εξετάστρια Αγγλικής Γλώσσας για θέση ΕΤΕΠ
2004: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ)
Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας σε Υπαλλήλους Νομαρχίας Νομού Ρεθύμνης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντά επικεντρώνονται γύρω από τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την αξιοποίησή της στην επιστήμη της Ψυχολογίας.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

Kontoroussis, A. (1983). Family. Dallas, Texas, E.S.E.A
Kontoroussis, A. (1982). World Systems in Action. Cambridge, Mass., E.S.E.A

Αναλυτικό CV