Γεώργιος Κανδύλης

   
ΕΔΙΠ

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο A1.113, 1ος όροφος, κτίριο Α1

Τηλέφωνο: 28310-77539

E-mail: gkandylis@uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο

Σπουδές

1998:Πτυχίο Ηλεκτρονικής, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Πειραιά

1999:Μ.Sc. in Data Communication Systems, School of Electronics and Computer Engineering, Brunel University, UK

2002:Πτυχίο Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2009:M.Sc. "Εγκέφαλος και Νούς", Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τμήματα: Ιατρικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Φυσικής, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Νοσηλευτικής, Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επαγγελματική εμπειρία

Νοέμβριος 2014 έως σήμερα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π). Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Διδάσκων Δεξιότητες Χρήσης Νέων Τεχνολογιών στην Μεθοδολογία της Έρευνας και εργαστηριακό μάθημα στην Στατιστική Ι.

Οκτώβριος 2013 μέχρι σήμερα: Ψυχολόγος στο Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχοντας Ψυχολογική υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.  

 
Δεκέμβριος 2004 έως Νοέμβριος 2014:Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π).Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Υπεύθυνος των εργαστηρίων Η/Υ του τμήματος και των φροντιστηριακών δραστηριοτήτων σε θέματα Η/Υ, καθώς και των υποδομών των υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων των εργαστηρίων Νευροεπιστημών, Κλινικής-Κοινωνικής, Πειραματικής και Σχολικής Ψυχολογίας.

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ψηφιακές τεχνολογίες και ανάλυση της συμπεριφοράς.
Συστημική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία. Member of European Family Therapy Association (EFTA)