Ιωάννης Τσαούσης

1

Καθηγητής Ψυχομετρίας
               

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο A5.006, Κτήριο Α1, 1ος όροφος

Τηλέφωνο: 28310-77519

E-mail: tsaousis@uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο

 

Σπουδές

1992: Πτυχίο Ψυχολογίας (BSc), Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
1993: Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης (MSc) στη Μεθοδολογία της Έρευνας - Reading University, UK.
1996: Διδακτορικό (PhD) στην Ψυχομετρία - University of London - Goldsmith's College, UK.

Επαγγελματική εμπειρία

1998-2007, Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.
2007-2018, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Ψυχολογίας.
2018 έως σήμερα, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης- Τμήμα Ψυχολογίας.

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μέτρηση και την αξιολόγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο πλαίσιο της καθημερινής αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον του, όπως εργασιακό περιβάλλον, εκπαίδευση, οικογένεια, κ.ά.. Πιο συγκεκριμένα ασχολούμαι με τη θεωρητική μελέτη αλλά και με τη μέτρηση ψυχολογικών εννοιών όπως η νοημοσύνη, η προσωπικότητα, η συναισθηματική νοημοσύνη, καθώς και άλλες ψυχολογικές έννοιες από το χώρο των ατομικών διαφορών (π.χ. ικανότητες, δεξιότητες). Απόρροια αυτής της δραστηριότητας είναι η δημιουργία αλλά και προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα μιας σειράς ψυχομετρικών εργαλείων για τη μέτρηση όλων αυτών των εννοιών.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

  • Tsaousis, I., Sideridis, G. D., & Al-Sadaawi, A. (2018). An IRT-Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC) Approach as a Method of Examining Item Response Latency. Frontiers in Psychology, 9, 2177.
  • Tsaousis, I., & Sideridis, G. (2018). Differential Distractor Functioning (DDF) as a Method for Explaining DIF: The Case of a National Admissions Test in Saudi Arabia. International Journal of Testing, 18, 1-26.
  • Tsaousis, I., Sideridis, G., & Al-Harbi, A. K. (2018). Examining Differences in Within- and Between-Person Simple structures of an Engineering Qualification Test Using Multilevel MIMIC structural Equation Modeling. Frontiers in Applied Mathematics and Statistics: Quantitative Psychology and Measurement, 4, 3.
  • Τsaousis, I. (2016). The relationship of self-esteem to bullying perpetration and peer victimization among schoolchildren and adolescents: A meta-analytic review. Aggression & Violent Behavior, 31, 186-199.
  • Zouraraki, C., Tsaousis, I., Karamaouna, P., Karagiannopoulou, L., Roussos, P., Bitsios, P., & Giakoumaki, S. (2016). Associations of differential schizotypal dimensions with executive working memory: a moderated-mediation analysis. Comprehensive Psychiatry, 71, 39-48.
  • Tsaousis, I., Zouraraki, C., Karagiannopoulou, L., Karamaouna, P., & Giakoumaki, S. (2015). The validity of the Schizotypal Personality Questionnaire in a Greek sample: tests of measurement invariance and latent mean differences. Comprehensive Psychiatry, 62, 51-62.
  • Karademas, E., & Tsaousis, I. (2014). The Relationship of Patient and Spouse Personality to Cardiac Patients’ Health: Two Observational Studies of Mediation and Moderation. Annals of Behavioral Medicine, 47, 79-91.
  • Tsaousis, I. & Kazi, S. (2013). Factorial invariance and latent mean differences on scores on trait emotional intelligence across gender and age. Personality and individual Differences, 54, 169-173.
  • van der Linden, D., Tsaousis, I., & Petrides, K. V. (2012). Overlap Between General Factors of Personality in the Big Five, Giant Three, and Trait Emotional Intelligence. Personality and Individual Differences, 53,175-179.
  • Tsaousis, I., Mascha, K., & Giovazolias, T. (2012). Can Parental Bonding Be Assessed in Children? Factor Structure and Factorial Invariance of the Parental Bonding Instrument (PBI) between Adults and Children. Child Psychiatry and Human Development, 43, 238-253.


Αναλυτικό CV