Θεμελή 'Ολγα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Eγκληματολογικής Ψυχολογίας

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο A1.106, 1ος όροφος, κτίριο Α1

Τηλέφωνο: 28310-77525 (γραφείο)

FAX: 28310-77578

E-mail: themeli@uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο

Σπουδές

1990: Πτυχίο Νομικών Επιστημών. Νομική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
1994: Πτυχίο Ψυχολογίας. Φιλοσοφική Σχολή - Τμήμα Φιλοσοφίας / Παιδαγωγικής / Ψυχολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
1994: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εγκληματολογίας. Νομική Σχολή - Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
2002: Διδάκτορας Εγκληματολογίας. Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επαγγελματική Εμπειρία

1998-1999: Εργάστηκε ως ερευνήτρια στον Τομέα Κλινικής Ψυχολογίας της Σχολή Ψυχολογίας του Vrije Universiteit Amsterdam.
1999-2002: Εργάστηκε ως εγκληματολόγος στο Διεθνή Οργανισμό μη κυβερνητικού χαρακτήρα Defence for Children International - Section The Netherlands.
2002-2005: Δίδαξε Εγκληματολογική ψυχολογία και Εγκληματολογία σε θέση 407/80 στο Τμήμα Ψυχολογίας Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
2003-2007: Εργάστηκε ως Ειδικός Επιστήμονας στον Κύκλο για τα Δικαιώματα του Παιδιού της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη».

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Zητήματα σωφρονιστικής ψυχολογίας («τα Δεινά του εγκλεισμού», η ψυχική υγεία των κρατουμένων, η αυτοκτονική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής, οι επιπτώσεις της φυλάκισης στους ανήλικους παραβάτες του νόμου, φύλο και εγκλεισμός, τα παιδιά των φυλακισμένων γονιών, συμβουλευτική κρατουμέων κ.ά), ζητήματα δικαιωμάτων και προστασίας των ανηλίκων που εμπλέκονται στα δίχτυα του ποινικού μηχανισμό ως θύτες ή θύματα, η δικανική εξέταση παιδιών θυμάτων κακοποίησης από τους επίσημους φορείς του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης, ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας της ανήλικης μαρτυρικής κατάθεσης, πρωτόκολλα και βασικές αρχές δεοντολογίας για την αποφυγή του κινδύνου δευτερογενούς κακοποίησης και επαντραυματισμού). 

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

  1. Θεμελή, Ό. (2014). Τα παιδία καταθέτει. Η δικανική εξέταση ανηλίκων μαρτύρων, θυμάτων σεξουαλικής κακοποίηση. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος (ISBN 978-960-499-108-2).
  2. Themeli, O. & Panagiotaki, M. (2014). Forensic interviews with children victims of sexual abuse: The role of the counselling psychologist. The European Journal of Counselling Psychology, 3(1), 1-19.
  3. Giovazolias, T. & Themeli, O. (2013) Social learning conceptualization for substance abuse: Implications for therapeutic interventions The European Journal of Counselling Psychology, 3(1), 69-88.
  4. Θεμελή, Ό. (2013). Ανήλικα θύματα «χαμένα στην κατάθεση». Από την αποκάλυψη  της σεξουαλικής κακοποίησης στις δικανικές συνεντεύξεις. Εγκληματολογία, 2, 28-35.
  5. Θεμελή, Ό. (2013). Mαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά: Αιτιώδης σχέση ή αυθαίρετη σύνδεση; Στο Η. Κουρκούτας και Θ. Θάνος (Επιμ.). Σχολική βία και παραβατικότητα. Ψυχολογικές, κοινωνιολογικές, παιδαγωγικές διαστάσεις. Ενταξιακές προσεγγίσεις και παρεμβάσεις (σελ. 79-91). Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.
  6. Θεμελή, Ό. (2011). Τεχνικές δικανικών συνεντεύξεων με κακοποιημένα παιδιά και ανήλικους μάρτυρες. Στο Ο. Γιωτάκος, Μ. Τσιλιάκου και Α.Τσίτσικα (επιμ.), Κακοποίηση Παιδιού και Εφήβου: Ανίχνευση, Αντιμετώπιση και Πρόληψη (σελ. 431-444). Aθήνα: Εκδόσεις Αρχιπέλαγος.
  7. Themeli, Ο. (2010). Women and the Pains of Imprisonment: Does Gender Matter?
    Ιn: A. Renshaw and E. Suárez (Εd.). Violent Crime and Prisons: Population, Health Conditions and Recidivism (pp. 227-238) Nova Publishers.
  8. Giovazolias, T., &  Themeli, O. (2010).  Counseling in Prison: Problems and Challenges Ιn: A. Renshaw and E. Suárez (Εd.). Violent Crime and Prisons: Population, Health Conditions and Recidivism (pp. 255-266). Nova Publishers.


Αναλυτικό CV