Ελένη Ορφανίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικής-Πειραματικής Ψυχολογίας

Στοιχεία για επικοινωνία

A1.113, 1ος όροφος, κτίριο Α1
Τηλέφωνο: 28310-77524
Email: eorfanidou@uoc.gr
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
74 100 Ρέθυμνο
Σε άδεια μητρότητας έως 16/2/2018
Σπουδές

2001: Πτυχίο Φιλολογίας, Κατεύθυνση Γλωσσολογίας, Eθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2003: Μεταπτυχιακό στη Γνωσιακή Νευροεπιστήμη (MSc), Imperial College of Science, Medicine and Technology, University of London, Αγγλία
2006: Διδακτορικό στη Γνωσιακή Νευροεπιστήμη (PhD), MRC Cognition and Brain Sciences Unit, Cambridge University, Αγγλία

Επαγγελματική εμπειρία
2014- Σήμερα: Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικής- Πειραματικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

2011-2014:  Λέκτορας Γνωστικής-Πειραματικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
2009-2010: Μεταδιδακτορικός επιστημονικός συνεργάτης, Department of Cognitive, Perceptual and Brain Sciences, DCAL Research Centre, University College London, Αγγλία (σε συνεργασία με Linkoping University, Σουηδία)
2006-2009: Μεταδιδακτορικός επιστημονικός συνεργάτης, Department of Cognitive, Perceptual and Brain Sciences, DCAL Research Centre, University College London, και City University London, Αγγλία (σε συνεργασία με Max-Planck Institute for Psycholinguistics, Nijemegen, Ολλανδία)
2008, 2009: Προσκεκλημένος Λέκτορας, City University London, Department of Language Communication Science, Αγγλία
2007-2008: Λέκτορας (μερικής απασχόλησης), City University London, Department of Language Communication Science, Αγγλία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Κατανόηση προφορικού λόγου και οργάνωση του νοητικού λεξικού, ανάγνωση και ο ρόλος της μορφολογίας και ορθογραφίας των λέξεων, κατανόηση νοηματικής γλώσσας, η εργαζόμενη μνήμη σε κωφά άτομα, συμπεριφοριστικές και απεικονιστικές μέθοδοι (fMRI- λειτουργική μαγνητική τομογραφία)

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

Orfanidou, E., & Sumner, P. (2005). Language switching and the effects of
orthographic specificity and response repetition, Memory and Cognition, 33(2), 355-369.
Orfanidou, E., Marslen-Wilson, W.D., & Davis, M.H. (2006). Neural response
suppression predicts repetition priming of spoken words and pseudowords. Journal of Cognitive Neuroscience, 18(8), 1237-1252.
Orfanidou, E., Adam, R., McQueen, J.M., & Morgan, G. (2009). Making sense of nonsense: The handprint of phonological awareness on sign perception and production. Memory and Cognition, 37(3), 302-315.
Orfanidou, E., Adam, R., Morgan, G., & McQueen, J.M. (2010). Segmentation in signed and spoken language: different modality, same segmentation procedure. Journal of Memory and Language, 62, 272-283. DOI information: 10.1016/j.jml.2009.12.001
Orfanidou, E., Davis, M.H., & Marslen-Wilson, W.D. (2010). Effects of  orthographic and semantic opacity in masked and delayed priming: Evidence from Greek.Language and Cognitive processes.DOI: 10.1080/01690965.2010.509055.
Orfanidou, E., Davis, M.H., Ford, M., & Marslen-Wilson,W.D. (2011). Perceptual and response components in repetition priming of spoken words and pseudowords. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 64(1), 96-121, DOI:10.1080/17470211003743794

Αναλυτικό CV