Καλλιόπη Χατήρα

 1 Καθηγήτρια
Κλινικής Ψυχολογίας

Αφυπηρέτησε με τη λήξη του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

 

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο A1 004, ισόγειο

Τηλέφωνο: 28310-77533

E-mail: chatirak@uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
74100 Ρέθυμνο

Σπουδές

1. 1976,  Diplome für Angewande Psychologie Δίπλωμα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας: Academie für Angewande Psychologie, Ζυρίχη, Ελβετία.
2. 1978, Diplôme en Maitrise: Δίπλωμα ειδικότητας στην Κλινική Ψυχολογία-
Ψυχοπαθολογία (C4 μείζων Certificat en Psychopathologie) και στη Γενετική 
(ελάσσων C3 Certificat en Génétique).Université Louis Pasteur- Strasbourg I, 
Στρασβούργο, Γαλλία. 
3. 1979, Diplôme des Études Approfondies (DEA): Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία.Université Louis Pasteur- Strasbourg I, Στρασβούργο, Γαλλία.
4. 1985, Doctorat de 3ème Cycle: Διδακτορικό Δίπλωμα. Université Louis Pasteur- Strasbourg I, Στρασβούργο, Γαλλία.

Επαγγελματική εμπειρία

1980-1985. Υπηρετώ, με σύμβαση έργου, ως Κλινικός Ψυχολόγος στη Β’ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών του Νοσοκομείου Παίδων "Π. &. Α. Κυριακού".
1985-2000. Εντάσσομαι στην Ιατρική Υπηρεσία στον Παθολογικό Τομέα με τον Βαθμό Α', όπου υπηρετώ ως Κλινικός Ψυχολόγος και έχω την ευθύνη του Τμήματος της Παιδιατρικής Ψυχολογίας του Νοσοκομείου Παίδων "Π.& Α. Κυριακού".
1993-1996. Διδάσκουσα (407/80)  Κλινικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Κ.)
2001- 2004. Επίκουρος Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας του Π.Κ.
2005-2009 Μόνιμη Επίκουρος καθηγήτρια Κλινικής υχολογίας Π.Κ.
2010 -  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας του Π.Κ.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως τους τομείς της Κλινικής Ψυχολογίας και της Ψυχολογίας Υγείας για παιδιά και εφήβους, και η έρευνά μου επικεντρώνεται στην ποιότητα ζωής των παιδιών και εφήβων με χρόνια, σοβαρά και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα (π.χ., καρκίνος). Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται:  α) στις τεχνικές της Κλινικής Ύπνωσης στην αντιμετώπιση του πόνου, β) στη διερεύνηση του Μετατραυματικού Συνδρόμου (PTS) σε παιδιά και εφήβους με σοβαρά προβλήματα υγείας, γ) στην ψυχοδυναμική προσέγγιση του τραύματος και του πόνου που απορρέει από αυτό (σωματικός –ψυχικός πόνος), και δ) στη χρήση ειδικών προβολικών δοκιμασιών (π.χ., παιδικό σχέδιο, HPT- Hatira's Projective Technique)- για την αξιολόγηση και τη θεραπεία παιδιών και εφήβων με προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας.
Δημοσιεύσεις

  • Μονογραφίες  3 (τρεις) 1996, 2000, 2006.
  • Επιστημονική Επιμέλεια ξενόγλωσσων βιβλίων 4 (τέσσερες) 2007, 2008, 2010, 2011.
  • Ειδική έκδοση Ε.Α.Ε. (άλμπουμ) 1996.
  • Ειδικές εκδόσεις εγχειρίδια (Booklets) Κλινικής Συμβουλευτικής Παρέμβασης για παιδιά με προβλήματα υγείας: 6 (έξι) εγχειρίδια 1983,1984,1986,1990,1997,1997.
  • 22 (είκοσι δύο) κεφάλαια σε συλλογικούς επιστημονικούς τόμους και 3 (τρία λήμματα σε λεξικό ψυχολογίας.
  • 23 (είκοσι τρία) άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές και 5  (πέντε σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές.
  • 32 (τριάντα δύο) άλλες δημοσιεύσεις (Abstracts in the Proceedings) σε πρακτικά συνεδρίων και διεθνή περιοδικά με κριτές. 
  • Συμμετοχή σε 61 διεθνή και 88 ελληνικά συνέδρια.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

1.Liossi, C., White, P., Hatira, P. (2006). Randomized Clinical Trial of Local Anaesthetic Versus a Combination of Local Anaesthetic With Self-Hypnosis in the Management of Paediatric Procedure-Related Pain. Health Psychology, Vol. 25(3): 307-315. (doi:10.1037/0278-6133.25.3.307). IF 3.693  Ετεροαναφορές 62
2,Liossi, C., White, P., Franck, L., Hatira, P. (2007). Parental pain expectancy as a mediator between child expected and experienced procedure-related pain intensity during painful medical procedures. Clinical Journal of Pain,  Vol. 23(5): 392-399.doi:10.1097/AJP.0b013e31804ac00c). IF 2.889    Ετεροαναφορές 27
3.Καραγιάννη, Ε.,  Χατήρα, Κ., Σίμος, Π.,(2007). Πρότυπα Ενδοοικογενειακών Σχέσεων μεταξύ Τριών Γενεών.  Αυτοαναφορές Ελλήνων Ενηλίκων Ατόμων 2ης
Γενιάς και η Σχέση τους με τη Λειτουργικότητα της Πυρηνικής τους Οικογένειας. «Ελευθέρνα», Επιστημονικό Περιοδικό Τμήματος Ψυχολογίας Π.Κ.
4.Liossi, Christina, White, Paul and Hatira, Popi (2009) A randomized clinical trial
of a brief hypnosis intervention to control venepuncture-related pain of paediatric cancer patients.
Pain, 142, (3), 255-263.(doi:10.1016/j.pain.2009.01.017) IF 6.030
Ετεροαναφορές 16
5.Matziou, V., Hatira, K., Perdikaris, P., Zachos, I.,  Mellou, K., Bakoula, C.
(2010). Weight status and depressive symptoms in 18 year-old Greek adolescents.
Pediatric Reports, 2:e16. (IF 1.221)
6.Καράμπελα, Κ., Χατήρα, Π., Δαμίγος Δ., (2011). Υγιή αδέρφια παιδιών με καρκίνο. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 18 (2).
7.Liossi Christina; White Paul; Croome Natasha; Hatira Popi, (2012).  Pain related bias in the classification of emotionally ambiguous facial expressions in mothers of children with chronic abdominal pain. Pain, [PAIN (2012), doi:10.1016/j.pain.2011.12.004, in press)]  IF 6.030
8.Hatira, K., Liossi, C. , Kostopoulou, A. (2013). Drawings of Children with Final Stage Cancer:Signification and Interpretation. «Ελευθέρνα», Επιστημονικό Περιοδικό Τμήματος Ψυχολογίας Π.Κ.
9.Arguropoulou, E. and Hatira, K. (2014 in press) Metaphore and drawings as research tools of Headteachers perceptions on their management and leadership roles and responsibilities. Early Years: International Journal of Research and Development
10.Χατήρα, Κ. (2006). Προβολικές Δοκιμασίες: Rorschach Test. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω-Gundeberg.
11.Χατήρα, Κ. (2000). Κλινική Ψυχολογική Παρέμβαση στο Παιδί και τον Έφηβο με Χρόνιο και Σοβαρό Νόσημα. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Ζήτα. Γ. &. Ζερμπίνης. 
12.Duberstein, P. R. & Masling, J. M. (Επιμ. Έκδ.) (2007). Η Ψυχοδυναμική των Αντιλήψεων για την Αρρώστια και την Υγεία (Κ. Χατήρα, επιμ. έκδ.). Αθήνα: Τυπωθήτω-Gundeberg.
13.Morhain, Υ. (Επιμ. Έκδ.) (2008). H Εφηβεία στη Δοκιμασία του Rorschach (Κ. Χατήρα, επιμ. έκδ.). Αθήνα: Τυπωθήτω-Gundeberg.
14.Glaude, Janin. (Επιμ. Εκδ.) (2010). Μορφές και Πεπρωμένα του Τραυματισμού (Κ. Χατήρα, επιμ. έκδ.). Αθήνα: Τυπωθήτω-Gundeberg.
15.Nathalie, Dumet. (Επιμ. Έκδ.) (2011). Η Κλινική των Ψυχοσωματικών Διαταραχών (Κ. Χατήρα, επιμ. εκδ.). Εκδόσεις Τυπωθήτω-Gundeberg, Αθήνα.

 

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα


Citation Index