Στέλλα Γιακουμάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κλινικής Νευροψυχολογίας

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο A1.103, 1ος όροφος, κτίριο Α1

Τηλέφωνο: 28310-77541

Email: sgiakoumaki@uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
74 100 Ρέθυμνο

Σπουδές

2006: Εκπαίδευση στην Κλινική Νευροψυχολογία, Institute of Psychiatry, King's College London
2005: PhD, Τομέας Ψυχιατρικής & Επιστημών της Συμπεριφοράς, Τμήμα Ιατρικής Παν/μιο Κρήτης
2001: MSc στις Νευροεπιστήμες, Τμήμα Ιατρικής Παν/μιο Κρήτης
1998: Πτυχίο Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας Παν/μιο Κρήτης

Επαγγελματική εμπειρία

06/2010- σήμερα: Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Νευροψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν/μιο Κρήτης
01/2007-06/2010: Ψυχολόγος, Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης
2006- 2010: Senior visiting research fellow, Section of Neurobiology of Psychosis, Institute of Psychiatry, London, UK
2005- 2006: Υπότροφη μετα-διδακτορική ερευνήτρια, Section of Neurobiology of Psychosis, Institute of Psychiatry, London, UK

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Εστιάζονται στη μελέτη της νευροψυχολογίας του αισθητικοκινητικού ηθμού α) στον υγιή άνθρωπο, β) στο φάσμα των σχιζοφρενικών διαταραχών και άλλων ψυχώσεων και γ) σε σύνδρομα του μετωπιαίου λοβού. Επιστημονικά υπεύθυνη της πρώτης συστηματικής μελέτης (Endophenotypes in the Schizophrenia Spectrum - ENDOS) πληθυσμών υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση διαταραχής στο φάσμα της ψύχωσης στην Ελλάδα.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

1. Roussos P., Bitsios P., Giakoumaki S.G., McClure M.M., Hazlett E.A., New A.S., Siever L.J., (2013). CACNA1C as a risk factor for schizotypal personality disorder and schizotypy in healthy individuals. Psychiatry Research, 206(1), 122-123.

2. Giakoumaki S.G., (2012). Cognitive and prepulse inhibition deficits in psychometrically high schizotypal subjects in the general population: Relevance to schizophrenia research. Journal of the International Neuropsychological Society, 18(4), 643-656.

3. Giakoumaki S.G., Roussos P., Pallis E.G., Bitsios P., (2011). Sustained attention and working memory deficits follow a familial pattern in schizophrenia. Archives of Clinical Neuropsychology, 26(7), 687-695.

4. Giakoumaki S.G., Bitsios P., Frangou S., Roussos P., Aasen I., Galea A., Kumari V., (2010). Low baseline startle and deficient affective startle modulation in remitted bipolar disorder patients and their unaffected siblings, Psychophysiology, 47(4), 659-668.

5. Giakoumaki S.G., Roussos P., Bitsios P., (2008). Improvement of prepulse inhibition and executive function by the COMT inhibitor tolcapone depends on COMT Val158Met polymorphism. Neuropsychopharmacology, 33 (13), 3058-3068.

6. Giakoumaki S.G., Roussos P., Rogdaki M., Karli N., Bitsios P., Frangou S., (2007). Evidence of disrupted prepulse inhibition in unaffected siblings of bipolar disorder patients, Biological Psychiatry, 62(12), 1418-1422.

7. Giakoumaki S.G., Frangou S, Bitsios P., (2006). The level of prepulse inhibition in healthy individuals may index cortical modulation of early information processing. Brain Research, 1078(1), 168-170.


Αναλυτικό CV

Συνδυαστικές Επιδράσεις Τραυματικών Γεγονότων Ζωής και Σχιζοτυπικών Γνωρισμάτων Προσωπικότητας επί Διεργασιών Σχετικών με το Συναίσθημα