ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2018-19: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ