Στεγαστικό Επίδομα 2016

Η διαδικασία αιτήσεων για πιστοποιητικά καλής επίδοσης πραγματοποιείται κανονικά μετά από έγγραφο του αρμόδιου Υπουργείου

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παραλάβουν το «Πιστοποιητικό καλής επίδοσης» (και για την επίδοση του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015) για τη λήψη στεγαστικού επιδόματος θα πρέπει να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος την «Αίτηση/ Υπεύθυνη Δήλωση για το στεγαστικό επίδομα» η οποία είναι διαθέσιμη εδώ

Πληροφορίες για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά θα βρείτε εδώ.

Η κατάθεση της Αίτησης για το Πιστοποιητικό καλής επίδοσης μπορεί να γίνει:

1)       Στη Γραμματεία του Τμήματος (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 10:00-12:00)

2)       Μέσω του ακαδημαϊκού e-mail στο psycyology_registry@uoc.gr

3)       Μέσω του students web (επιλογή αιτήσεων)

*Για τα 2 και 3 απαιτείται η συμπλήρωση της αίτησης κατά την παραλαβή του πιστοποιητικού.

*Τα πιστοποιητικά θα δίδονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Δευτέρα-Τετάρτη και Παρασκευή 10:00-12:00

 

Από τη Γραμματεία