Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου της ΣΚΕ στην Επιτροπή Ερευνών του Π.Κ.