2ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών