Ενημερωτική ανακοίνωση για πρακτική στο Εργαστήριο Υπολογιστών ΣΚΕ

Ανακοίνωση

Στο πλαίσιο μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, το Εργαστήριο Σχολής Κοινωνικών Επιστημών επιθυμεί να συνεργαστεί με φοιτητές της Σχολής κατά τη διάρκεια του Χειμερινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-19.

 Ενδεικτικές δραστηριότητες είναι οι ακόλουθες:  

  1. Στελέχωση εργαστηρίου για την απογευματινή και πρωινή λειτουργία του
  2. Windows updates
  3. Format και εγκατάσταση λειτουργικού και προγραμμάτων
  4. Επισκευή σε πρώτο επίπεδο Υπολογιστών
  5. Απογραφή μηχανημάτων – οθονών
  6. Δημιουργία mirror – image για backup

Συνολικά υπάρχουν 10 θέσεις (4 στις πρωινές και 6 στις απογευματινές βάρδιες) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στο email του εργαστηρίου  (pclab@ econ.soc.uoc.gr) από 9/10/2018 – 12/10/2018

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση προϋπηρεσίας.