Ενημέρωση για πάσχοντες φοιτητές.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΤΑΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3794/2009 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ