Μετεγγραφές φοιτητών

Για τις μετεγγραφές οι ενδιαφερόμενοι ενμερώνονται από τους παρακάτω συνδέσμους του ΥΠΕΘ:

Ειδήσεις Υπουργείου

Ανακοινώσεις Υπουργείου για Μετεγγραφές

Φεκ Μετεγγραφών:
3153/2016
159/2016
2011/2015
76/2015

Αμοιβαία Μετεγγραφή (ΦΕΚ 3573/2014 και ΦΕΚ 2462/2015 που τροποποιεί το Άρθρο 2 και 4 του πρώτου)