Μετεγγραφές φοιτητών

Για τις μετεγγραφές οι ενδιαφερόμενοι ενμερώνονται από τους παρακάτω συνδέσμους του ΥΠΕΘ:

Ειδήσεις

Ανακοινώσεις μετεγγραφών

Φεκ

Αμοιβαία Μετεγγραφή (ΦΕΚ 3573/2014 και ΦΕΚ 2462/2015 που τροποποιεί το Άρθρο 2 και 4 του πρώτου)