Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα

Πρόσκληση από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Tilburg για εθελοντική συμμετοχή σε έρευνα. Δείτε αναλυτικά εδώ