Σελίδα Πανεπιστημίου στο Facebook

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει σελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Facebook  με το όνομα

Πανεπιστήμιο Κρήτης

όπου εμφανίζονται διάφορες ειδήσεις σχετικές με το Π.Κ., ενημερώσεις και ανακοινώσεις.