Συνεδριάσεις Επιτροπής Δεοντολογίας Τμήματος

Η Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας θα συνεδριάσει στις 10 Οκτωβρίου 2018. 
Οι αιτήσεις σας θα πρέπει να έχουν φτάσει στα μέλη της επιτροπής (Σ. Τριλίβα, Θ. Γιοβαζολίας, Α. Αρβανίτης) στις 5.10.2018.

Η δεύτερη συνεδρίαση της  επιτρόπης για αυτό το ακαδημαϊκό εξάμηνο θα γίνει στις 5.12.2018 και οι αιτήσεις σας θα πρέπει να έχουν φτάσει στα μέλη της επιτροπής ως στις 30 Νοεμβρίου 2018.

 

Από την αρμόδια επιτροπή.

17/9/2018