Ενεργοποίηση δικαιώματος δωρεάν σίτισης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018