30 Χρόνια Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

H KΡΗΤΗ  ΣΤΟΝ  21Ο  ΑΙΩΝΑ

Προβλήματα, Προκλήσεις και Προοπτικές

στην Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτική και Υγεία

http://30years.soc.uoc.gr/