Συνέλευση με θέμα "Πολιτική Εκπαιδευτική Συγκυρία"

Το Δ.Σ. Φοιτητών Ψυχολογίας σας καλεί σε Γενική Συνελευση την Τετάρτη 1/11/2017 και 
ώρα 14:30 στο αμφιθέατρο Δ3-7α με θέμα "Πολιτική Εκπαιδευτική Συγκυρία"