13-3-2018 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Συνέλευση Φ.Σ. Ψυχολογίας Τρίτη 13-3-2018 ώρα 14:30 στην αίθουσα Β1-26