Ανακοίνωση για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας Έρευνας