Έναρξη για Μαθήματα Συμβασιούχων

Έναρξη μαθημάτων των Συμβασιούχων διδασκόντων Παρασκευή 5/10/2018 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας τους βρίσκονται εδώ και οι ώρες γραφείου θα ανακοινωθούν.

 

Από τη γραμματεία,

3/10/2018