Β' Παράταση δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018

 
Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την 
*Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018*,
ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την
*Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου 2018*.