Δήλωση και διανομή συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2017-18.pdf) 
του Υπουργείου Παιδείας,
οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών για το Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018 θα ξεκινήσουν
την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018.
Η δήλωση γίνεται μέσω του www.eudoxus.gr με τα στοιχεία του ακαδημαϊκού e-mail.

Η διανομή συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την
Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018.
Οι όροι και προϋποθέσεις που αποδέχεστε υπεύθυνα κατά την είσοδο στην
εφαρμογή δηλώσεων συγγραμμάτων περιέχουν σημαντικές και απαραίτητες πληροφορίες
και η ανάγνωσή τους πριν την αποδοχή είναι απαραίτητη.