Σελίδα στο Facebook από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας