Ανακοίνωση για την Εκπόνηση Νέων Πτυχιακών Υπό τη Μορφή Ερευνητικών Πρωτοκόλλων

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με τον τρόπο εκπόνησης των νέων Πτυχιακών Εργασιών από το Σεπτέμβριο 2020 και όσον αφορά ειδικά σε εκείνες που θα αφορούν στην ανάπτυξη ενός πλήρους ερευνητικού πρωτοκόλλου, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

  1. Το κείμενο της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει (α) πλήρη Εισαγωγή/βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ένα συγκεκριμένο θέμα, (β) την πλήρη ανάπτυξη ενός πρωτότυπου ερευνητικού πρωτοκόλλου/μεθοδολογίας.
  2. Το κείμενο μπορεί να ακολουθεί το πρότυπο των προτάσεων για χρηματοδότηση από κάποιο επίσημο φορέα (π.χ., μια εκτεταμένη μορφή του προτύπου των προτάσεων που υποβάλλονται σε φορείς όπως το ΕΛΙΔΕΚ ή η ΓΓΕΤ), και να μην είναι μια απλή μελέτη λίγων μεταβλητών και ήδη μελετημένων ζητημάτων και σχέσεων.
  3. Μερικά παραδείγματα και η σκοποθεσία παρόμοιων κειμένων μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.cos.io/our-services/registered-reports και εδώ: https://psycnet.apa.org/fulltext/2014-20922-001.html.