Προσφερόμενα μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019

Δείτε τα προσφερόμενα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2109   εδώ. 

Έναρξη μαθημάτων 24/9/2018 (σύμφωνα με το εδώ και μήνες αναρτημένο ακαδημαϊκό ημερολόγιο).

Πρόγραμμα μαθημάτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα μαθήματα Ψ1102 Γνωστική Ι και Ψ 2202 Ψυχομετρία Ι, που δεν προσφέρονται στο τρέχον εξάμηνο θα εξεταστούν με ύλη και κατ' εξαίρεση στην εξεταστική Φεβρουαρίου 2019 ως εξής:
το  Ψ1102 για όλους τους φοιτητές που το οφείλουν από παλαιότερο έτος, καθώς το μάθημα άλλαξε έτος και δεν προσφέρεται στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
το Ψ2202 για τους επί πτυχίω φοιτητές που προγραμματίζουν να ορκιστούν με την εξεταστική Φεβρουαρίου 2019, καθώς η διδασκαλία του μεταφέρθηκε στο εαρινό εξάμηνο.
Πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση και τον φόρτο θα συμπεριληφθούν στην ανακοίνωση δηλώσεων τον Οκτώβριο.
Τα μαθήματα που διδάσκονται από συμβασιούχους θα ξεκινήσουν 5/10/2018.