Παράταση δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος δηλώσεων συγγραμμάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020 παρατείνεται έως την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 και η περίοδος διανομής τους έως την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020.

Από τη Γραμματεία.