Παράταση Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της υπ' αρ. 104/13-4-20 συνεδρίαση της Κοσμητείας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, το Εαρινό Εξάμηνο παρατείνεται κατά δύο εβδομάδες, δηλαδή μέχρι τις 5/6/2020.