Εγγραφές κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών και Ομογενών 2018-2019

Οι εισακτέοι της κατηγορίας "ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ -ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019" καλούνται να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από 3/10/2018 έως 12/10/2018 καθημερινά από 10:00-12:00.
Εκτός των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την εγκύκλιο ανάλογα με την κατηγορία του κάθε εισακτέου παρακαλείσθε να προσκομίσετε και όσα αναφέρονται εδώ.

Η εγγραφή γίνεται αυτοπροσώπως, ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή με αποστολή φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά μέσω ταχυμεταφοράς (courier). Στην τελευταία περίπτωση η Γραμματεία θα επιστρέψει τα έγγραφα που χρειάζεται να έχει ο φοιτητής μέσω της ίδιας courier.
Διεύθυνση: Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Κρήτης, Τ.Κ. 74100.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

2/10/2018