Ημερομηνία Οκωμοσίας

Η τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Ψυχολογίας για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 ώρα 11:30 στο αμφιθέατρο Δ3 στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

1-10-2018