Απόφαση για εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι κατ' εφαρμογή της απόφασης της 276/14-3-2018 Έκτακτης Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας, από το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 δεν θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία αιτήσεις εκπρόθεσμης δήλωσης μαθημάτων και η Συνέλευση Τμήματος δεν θα εξετάσει ξανά παρόμοια αιτήματα.