Εγγραφές Πρωτοετών 2017

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης συγχαίρει τους επιτυχόντες και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι:


Για την ταυτοπροσωπία και την παραλαβή των ακαδημαϊκών κωδικών οι πρωτοετείς θα προσκομίσουν τα παρακάτω:


-Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη από τον πρωτοετή.

-Στατιστικό Δελτίο (εφόσον συμπληρώθηκε κατά την αίτηση εγγραφής)

-Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου (με επίδειξη του πρωτοτύπου,εφόσον προσέλθει αυτοπροσώπως ο ενδιαφερόμενος)

-Μία (1) φωτογραφία (τύπου ταυτότητας, έγχρωμη ή και ασπρόμαυρη)

-Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για τους άρρενες)

-Οποιοδήποτε έγγραφο αναγράφει τον Α.Μ.Κ.Α. του φοιτητή (εάν στην αίτηση εγγραφής δεν είναι  ορθό το στοιχείο αυτό).

Καλούνται οι πρωτοετείς που θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, να καταθέσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά από Παρασκευή 22/9/2017 έως και Πέμπτη 28/09/2017 10:00-13:30 στην Γραμματεία του Τμήματος.

Κατόπιν, θα γίνεται ενημέρωση και παράδοση κωδικών/ βεβαιώσεων στους φοιτητές από την Τρίτη 26/9/2017 έως και την Παρασκευή 29/9/2017 ώρα 11:30-14:30 στη Γραμματεία του Τμήματος.


Οι πρωτοετείς που θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους εξ' αποστάσεως καλούνται έως 29/09/2017 να προχωρήσουν στην παρακάτω διαδικασία:

 

α) Aποστολή των δικαιολογητικών από τον πρωτοετή προς το Τμήμα με courier στη διεύθυνση "Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Τμήμα Ψυχολογίας- Γραμματεία, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο" με τη σημείωση "Εγγραφή Πρωτοετή". Κατόπιν η Γραμματεία θα προχωρά στην ολοκλήρωση εγγραφής και αποστολή μέσω courier με χρέωση παραλήπτη τα έγγραφα, τις ενημερώσεις και τους ακαδημαϊκούς κωδικούς. Θα χρησιμοποιείται η διεύθυνση που αναγράφει ο ενδιαφερόμενος στον φάκελο αποστολής. Επιβεβαίωση για την παράδοση του φακέλου μπορείτε να λαμβάνετε από την courier.

 

Για την εξ’ αποστάσεως ολοκλήρωση εγγραφής ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, απαιτείται η επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του πρωτοετή στην αίτηση εγγραφής του .

 

Οι εισακτέοι της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., θα εγγραφούν απ'ευθείας στο Τμήμα από 22-29/9/2017 σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα και καταθέτοντας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην εγκύκλιο

Η εγγραφή εξ' αποστάσεως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, είναι επίσης δυνατή όπως ορίζεται παραπάνω.


Ανακοίνωση- Καλωσόρισμα του Πανεπιστημίου Κρήτης εδώ.

Πληροφορίες για στέγαση και σίτιση εδώ.

Νομοθεσία για μετεγγραφές εδώ.

Ενημερωτικό Υπουργείου για εγγραφή χωρίς ΑΜΚΑ εδώ.

Εξετάσεις Αγγλικής γλώσσας για τους Πρωτοετείς.

Σεμινάρια Βιβλιοθήκης για πρωτοετείς.

Εκδήλωση ενημέρωσης και υποδοχής πρωτοετών 4/10/2017 11:30 π.μ. στο αμφιθέατρο Δ3.

Τα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου ξεκινούν στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Πρόγραμμα και μαθήματα.

 

Πληροφορίες δίδονται στους ίδιους τους επιτυχόντες και όχι σε γονείς/ οικείους.


Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας

Τελευταία ανανέωση: 21/9/2017