Ανακοίνωση για τα ects

Ανακοινώνεται ότι για το σύνολο του εξαμηνιαίου φόρτου  σε ects το Τμήμα ακολουθεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπλέον, έχει ανακοινωθεί από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών το τι θα ισχύσει μεταβατικά για τα έτη από το 3ο και πάνω και μόνο για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά.

Τα όρια ects στη δήλωση μαθημάτων έχουν οριστεί ως εξής:

1ο και 2ο έτος έως 32 ects (το μέγιστο) ανά εξάμηνο και από 3ο έτος και άνω έως 36 ects (το μέγιστο) ανά εξάμηνο.

Δεν συμπεριλαμβάνεται στον φόρτο η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση.