Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις

Διαβάστε με προσοχή την ανακοίνωση.