Δηλώσεις Μαθημάτων Χ.Ε. 2017-2018

Δηλώσεις μαθημάτων 11-18/10/2017

Δηλώσεις πτυχιακών εργασιών 11-30/10/2017

Τα μαθήματα των λοιπών Τμημάτων μπορείτε να τα δηλώνετε εφόσον είναι διαθέσιμα στο students web. Εάν τα μαθήματα αυτά δεν εμφανίζονται στην εφαρμογή, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση, δεν θα σταλούν e-mail δήλωσης στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας.

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση εδώ.

 

Tο νομικό πλαίσιο για τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) και την κατανομή του φόρτου εργασίας, είναι ξεκάθαρο και τα Ακαδημαϊκά Τμήματα είναι υποχρεωμένα για την πλήρη εφαρμογή του.

Σχετικά με την επίτευξη ομαλής εφαρμογής των παραπάνω καθώς και για το τί θα ισχύσει μεταβατικά, θα ενημερωθείτε από την ανακοίνωση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος εδώ.