Λειτουργία Τμήματος για τη θερινή περίοδο 2017

Το Τμήμα θα παραμείνει κλειστό από τις 3 έως και τις 20 Αυγούστου 2017.