Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2017-2018

Ανακοίνωση επιτυχόντων.

Ενημέρωση βαθμολογιών.
Για την Πέμπτη 8/2/2018 η επικοινωνία για την ενημέρωση βαθμολογιών θα γίνεται έως τις 12:30 λόγω ημιαργίας.