Απασχόληση φοιτητών με αμοιβή

Το Έργο "Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας" πρόκειται να απασχολήσει φοιτητές για το διάστημα Ιούνιος 2017-Ιανουάριος 2018. Συγκεκριμένα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για :
- 5 θέσεις για φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (υπεύθυνος επιλογής : Κ. Πηγουνάκης)
- 1 θέση για φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης (υπεύθυνος
επιλογής  : Καθ. Ν. Παπαδάκης)
- 1 θέση για φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας (υπεύθυνη
επιλογής  : Αν. Καθ. Σ. Τριλίβα)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν σύντομο βιογραφικό στο  survey@econ.soc.uoc.gr μέχρι 11/5/2017, αναφέροντας το Τμήμα τους και τον υπεύθυνο επιλογής.