Ανακοίνωση Σχολής για Η/Υ

Tο Εργαστήριο Η/Υ της  Σ.Κ.Ο.Π.Ε. επιθυμεί να συνεργαστεί με φοιτητές της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών κατά τη διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-17.

Ενδεικτικές δραστηριότητες είναι οι ακόλουθες:  

  1. Στελέχωση εργαστηρίου για την απογευματινή λειτουργία του
  2. Windows updates
  3. Format και εγκατάσταση λειτουργικού και προγραμμάτων
  4. Επισκευή σε πρώτο επίπεδο Υπολογιστών
  5. Απογραφή μηχανημάτων – οθονών
  6. Δημιουργία mirror – image για backup

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στο email του εργαστηρίου  (pclab@ econ.soc.uoc.gr) από 01/02/2017 – 09/02/2017

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση προϋπηρεσίας