Ανακοίνωση Επιτροπής Ερευνητικής Δεοντολογίας

Λόγω έκτακτου ζητήματος, η συνεδρίαση της

Επιτροπής Ερευνητικής Δεοντολογίας αναβάλλεται

για την Τρίτη 21/11/17. Η κατάθεση αιτημάτων στην Επιτροπή δεν παρατείνεται.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση

Η Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας