Ανακοίνωση Προέδρου για Σεμινάρια

Ρέθυμνο, 16/3/2016

Αγαπητές φοιτήτριες / Αγαπητοί φοιτητές,

Τις τελευταίες μέρες υπήρξε εμπλοκή του ονόματός μου σε κύκλους φοιτητών και σε ανακοινώσεις που έγιναν σε μαθήματα η οποία επεκτάθηκε ακόμα και σε κοινωνικά δίκτυα αναφορικά με τα σεμινάρια/εργαστήρια που προσφέρονται στο Τμήμα και την επιλογή σας σε αυτά. Επειδή τα όσα άκουσα και διάβασα δεν απηχούν την πραγματικότητα επιθυμώ μέσω αυτής της δήλωσής μου να πληροφορήσω ολόκληρη τη φοιτητική κοινότητα του Τμήματος για το εν λόγω θέμα και να αποκαταστήσω την αλήθεια.

  1. Όταν ανέλαβα τη διοίκηση του Τμήματος το Σεπτέμβριο του 2014 βρέθηκα αντιμέτωπος με ποικίλα προβλήματα, πολλά εκ των οποίων σχετίζονταν αναμφισβήτητα με τις περικοπές και την υποχρηματοδότηση που από το 2009 είχαν φτάσει στην κορύφωσή τους. Ήδη από το χειμερινό εξάμηνο εκείνου του έτους αντιλήφθηκα τις αυξημένες ανάγκες για σεμινάρια και εργαστήρια και για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού κινήθηκα άμεσα στο να βρω λύσεις οι οποίες δεν θα ήταν σε βάρος της ποιότητας και του επιπέδου της εκπαιδευτικής διαδικασίας. (Ήδη πριν μερικά χρόνια είχε αυξηθεί ο αριθμός των φοιτητών που μπορούν να παρακολουθήσουν σεμινάρια και εργαστήρια από 20 σε 25, κάτι που δεν ισχύει στα περισσότερα άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου στις Σχολές του Ρεθύμνου. Εκτίμηση μου αλλά και εκτίμηση αρκετών/της πλειονότητας των συναδέλφων είναι πως μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών υποβαθμίζει την έννοια του σεμιναρίου μετατρέποντας το πλέον σε μάθημα επιλογής).  Έτσι από το εαρινό εξάμηνο εκείνου του έτους μέχρι και το εαρινό εξάμηνο που διανύουμε προσπάθησα να προσφερθούν επιπλέον σεμινάρια/εργαστήρια από συναδέλφους άλλων Τμημάτων, κάτι το οποίο δεν ήταν ούτε αυτονόητο, ούτε εύκολο. Επιπλέον εισηγήθηκα στην Επιτροπή Σπουδών τη δυνατότητα επιλογής για όλους τους φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας ενός σεμιναρίου από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου. Η πρόταση αυτή ψηφίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος και εφαρμόστηκε άμεσα. Σημειώνεται, όπως κατ’ επανάληψη έχει τονιστεί, πως η συμμετοχή των φοιτητών στα σεμινάρια προσδίδει στους ίδιους κάποιες δεξιότητες και όχι κατεύθυνση πτυχίου.
  2. Όσα χρόνια υπηρετώ στο Τμήμα Ψυχολογίας αντιμετωπίζω όλους τους φοιτητές με τον ίδιο τρόπο, χωρίς διακρίσεις. Αυτή τη βασική αρχή που ασπάζομαι στον τρόπο με τον οποίο διδάσκω τα προσωπικά μου μαθήματα ήταν απολύτως λογικό να την ακολουθήσω και στη διοίκηση του Τμήματος.  Όλο το διάστημα κινήθηκα απολύτως θεσμικά, βάση αρχών, ακολουθώντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τον κανονισμό σπουδών του Τμήματος και τον οδηγό σπουδών, προτείνοντας κανόνες/ρυθμίσεις προς τη Συνέλευση Τμήματος όπου δεν υπήρχαν ή υπήρχαν κενά με γνώμονα πάντα την ίση αντιμετώπιση όλων των φοιτητών και τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν για μια σειρά θεμάτων που άπτονται των σπουδών σας δεν ήταν προσωπικές αλλά αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος και ειλικρινά δεν αντιλαμβάνομαι αυτήν την «κριτική» η οποία με στοχοποιεί σε προσωπικό επίπεδο.
  3. Ο κανονισμός σπουδών που έχει ψηφιστεί από τη Συνέλευση Τμήματος ορίζει το μέγιστο αριθμό φοιτητών που μπορεί να εγγραφεί σε σεμινάρια/εργαστήρια σε 25 (δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός). Το εξάμηνο που διανύουμε δέχτηκα παράπονα συναδέλφων αλλά και φοιτητών για το ότι κάποιοι συνάδελφοι έχουν δεχτεί στα σεμινάριά τους περισσότερους από 25 φοιτητές. Υπήρξαν φοιτητές που πίεζαν συναδέλφους να τους αποδεχτούν ως υπεράριθμους αφού το έχουν κάνει και άλλοι καθηγητές με το επιχείρημα ότι αυτό συμβαίνει σε κάποια σεμινάρια (κατά παράβαση του εσωτερικού κανονισμού). Αμέσως διερεύνησα σε ποια σεμινάρια υπάρχουν υπεράριθμοι φοιτητές και ζήτησα από όλους τους συναδέλφους να εφαρμόσουν τον κανονισμό σπουδών και να κρατήσουν στα σεμινάριά τους μέχρι 25 φοιτητές, ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις και να μην δημιουργούνται αντιπαραθέσεις. Παράλληλα ενημέρωσα την Επιτροπή Σπουδών για το ζήτημα που είχε ανακύψει. Η Επιτροπή Σπουδών συζήτησε το θέμα και έβγαλε μια ανακοίνωση προς τους συναδέλφους προτείνοντας τους και μια λύση για το πώς να διαχειριστούν το συγκεκριμένο ζήτημα και να μειώσουν τον αριθμό σε 25. Σε ένα από τα σεμινάρια το θέμα διευθετήθηκε αμέσως από το διδάσκοντα με τη σύμφωνη μάλιστα γνώμη των φοιτητών. Δεν συνέβη το ίδιο στα υπόλοιπα δύο. Έτσι το θέμα ήρθε προς συζήτηση στη Συνέλευση Τμήματος της Τετάρτης 9/3/16. Στη Συνέλευση αυτή επιβεβαιώθηκε  η απροθυμία ρύθμισης του θέματος για συγκεκριμένο σεμινάριο και μπροστά στο αδιέξοδο η πλειοψηφία των μελών της Συνέλευσης Τμήματος αποφάσισε μόνο για το τρέχον εξάμηνο να το αφήσει στην κρίση των συναδέλφων που έχουν υπεράριθμους να το διαχειριστούν όπως νομίζουν. 
  4. Προσωπική μου άποψη είναι ότι τα παραπάνω αντιβαίνουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης και αντιμετώπισης των φοιτητών, την οποία ακολουθώ και υποστηρίζω. Επίσης δεν ασπάζομαι την άποψη ότι μπορούμε να κάνουμε ό, τι θέλουμε παραβιάζοντας τον οδηγό σπουδών και στη συνέχεια να αποδεχόμαστε πρακτικές που αντιβαίνουν τον κανονισμό σπουδών με το επιχείρημα ότι έχουν περάσει 4 εβδομάδες μαθημάτων.  Σημειώνω πως ήδη υπήρξαν φοιτητές που ζήτησαν ακόμα και την τέταρτη εβδομάδα να τοποθετηθούν ως υπεράριθμοι σε σεμινάρια φέρνοντας σε δύσκολη θέση τους διδάσκοντες. Εύχομαι να αποκατασταθούν οι μικρές αυτές αρρυθμίες για το καλό και τη φήμη του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Γιώργος Παναγής