Ανακοίνωση για τα τελικά έγγραφα ολοκλήρωσης της Α΄ Φάσης Πρακτικής Άσκησης Χειμερινού Εξαμήνου 2016-2017

 

Σας ενημερώνουμε, ότι θα πρέπει να προσκομίσετε τα έγγραφα ολοκλήρωσης πρακτικής (παρουσιολόγιο, αξιολόγηση σας από την δομή, αξιολόγηση δομής από εσάς, συνοπτική και εκτενή έκθεσή σας για την πρακτική άσκηση) στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ψυχολογίας. Επίσης μπορείτε να τα αφήσετε στην Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας στο κουτί που υπάρχει εκεί ή να τα στείλετε στην διεύθυνση:  Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γάλλος, Ρέθυμνο 74100. Θα γράψετε για το γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
Επίσης θα πρέπει να έχετε ενημερώσει τον Ακαδημαϊκό Επόπτη σας, για να στείλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης την αξιολόγηση ακαδημαϊκού επόπτη.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης