Επείγουσα ανακοίνωση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών

Όσοι τελειόφοιτοι οφείλουν έως 4 μαθήματα και υπολείπονται ενός σεμιναρίου ή εργαστηρίου παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα στοιχεία τους στο mail της γραμματείας για να εξεταστεί το ενδεχόμενο να καλυφθεί το σεμινάριο ή εργαστήριο. Παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Γραμματεία μέχρι αύριο Παρασκευή.